De slachtmodule verzorgt de afhandeling van het slachtproces, de weging, (CBS) classificatie, registratie en etikettering.

 • registratie dieren
 • rapportage
 • slachten
 • exportmogelijkheden
 • classificatie
 • EDI-koppeling
 • inkoopfacturen
 • slachtlijsten
 • verkoopfacturen
 • uitbetaling veehouders
 • commissie/provisie
 • synchronisatie slachtdata
 • tracebility

Uw afnemers moeten kunnen vertrouwen op een eerlijk en trans-parant product. Een sluitende slachtadministratie mag dan ook niet ontbreken, een helder inzicht van ontvangst tot uitlevering. Uw afnemers nemen geen genoegen meer met een niets zeggends batchnummer, zij willen inzicht in herkomst, slachtdatum en verwer-king. Voordat de goederen worden afgeleverd heeft de klant al in-zicht in de slachtgegevens, zoals: herkomst, slachtdata, kilo┬┤s , e.d.

€ 2.450,- (eenmalig)