Het invoeren van orders is verleden tijd. De digitaal aangeleverde orders worden ingelezen en de pakbonnen en facturen verstuurd.

  • certificatie berichten
  • beveiligde postbus
  • berichtensoorten: ORDER, DESADV, APERAK, INVOICE, PRICAT
Abonnement:€ 55,- (per maand)
  • EDI-postbus beveiligde berichten
  • vertalingen, decrypting, routering
  • + databundel tot 1mb
€ 0,- (per maand)
  • + databundel tot 2mb
€ 75,- (per maand)
  • + databundel tot 5mb
€ 165,- (per maand

De module EDI (electronic data exchange) voorziet in de digitale communicatie tussen afnemer en leverancier. Uw bestellingen staan klaar om geproduceert te worden. Geen onduidelijkheden meer, uw productieproces is niet meer afhankelijk van uw administratieve kracht, die alle telefoontjes, faxen en emailtjes nog aan het verwerken is. Sterker nog de productielijsten liggen al klaar.

€ 2.750,- (eenmalig)